วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

เพลง สดุดีมหาราชา

สดุดีมหาราชา

คำร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร/ สมาน กาญจนผลิน
ทำนอง: สุรัสน์ พุกกะเวส

ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล
มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย
มหาราชขัตติยะภูวะไนย
ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา
ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี
คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า
องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
อ่าองค์พระสยมบรมราชันย์ขวัญหล้า
เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
ผองข้าพระพุทธเจ้า
น้อมเกล้าขออัญชุลี
สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี
(ซ้ำ)

ข้อมูลจาก http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9500000098750